2013-02-10

Medveten omedvetenhet

Kanske var det något taskigt barndomsminne som tog överhand. Det och en ny motorsåg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar