2013-06-18

Typ analogt mail

Minns ni när det faktiskt tog lite tid på riktigt att skicka ett meddelande..?