2013-05-21

Som man ropar får man svar

-Så du valde cirkel istället för kryss vilket ledde till nederlag..? Din semiotiska  förmåga är... ynklig!
-Släpp sargen och hoppa själv då nästa gång din pompösa tölp!