2011-06-04

Har väl aldrig hänt förr...?

-Du Ernst... jag tror jag vill ha det vitt istället.


4 kommentarer: