2010-12-13

Yrke: Fröken Frukostfrallis
-Tidiga morgnar? Vad tror du...?

1 kommentar: