2009-12-05

Stor konst-Vilken del av huset skall vi riva för att få in dem tänkte du...?

(Inspirerad av Alberto Giacometti)

1 kommentar: