2009-09-17

Det sista luddkriget...


Ingen av dem insåg att vinnaren skulle för all framtid få ta hand om luddet. Själv.

2 kommentarer: