2009-08-15

-Du tappade alltså nycklarna här... i mattan..?

-So... you lost the keys... here... in the carpet...?

3 kommentarer: